Regisztrációs kód:
Jelszó:
MENÜ:
 
 
 
 
 

 

Tisztelt Intézményvezető Asszony/Úr! Tisztelt kollégák!

Lazurit Felnőtt képzési Intézmény az alábbi minősített, szabadon választható egészségügyi továbbképzést ajánlja a szíves figyelmükbe. A tanfolyam távoktatási formában kerül megszervezésre, melynek címe:

 

 Gyógyszerek és gyógyszerkészítmények minőség-ellenőrzésének mikrobiológiai vonatkozásai”

 

A továbbképzés nyilvántartási száma: SZTK-A-75381/2015
 
A továbbképzés pontértéke: 15 pont
 

A továbbképzés célja az egészségügyi területen dolgozók tudásának elmélyítése, illetve az ismereteik bővítése a gyógyszerkezelés mikrobiológiai vonatkozásainak területén. A mikrobiológiai kockázat felismerése lényeges eleme az egyes intézmények minőségbiztosításának, ami a sterilizáló tevékenység során megteremti az aszeptikus betegellátás, gyógyszerkezelés feltételrendszerét. Képzésünket azok számára ajánljuk, akik mindennapi munkájukhoz kapcsolódóan, betekintést szeretnének nyerni a mikroorganizmusok világába és megismerkedni tevékenységük emberi életre, gyógyító ellátásra, prevencióra gyakorolt közvetett és közvetlen hatásukkal.

 
Fő témakörök:
 

·       Bevezetés a mikrobiológia alapjaiba: általános bakteriológia, a baktériumok szaporodása, tenyésztése, tenyésztéshez használt eszközök.

·       Védekezés a mikroorganizmusokkal szemben, a sterilezés és dezinficiálás elve és gyakorlata.

·       A gyógyszerkezelés higiéniás kérdései és gyakorlata.

·       A gyógyszerkészítmények mikrobiológiai tartósítása, ipari és gyógyszertári aszeptikus gyógyszerkészítés alapelvei.

·       Mikrobiológiai követelmények a gyógyszerkészítményekkel szemben, a gyógyszerkészítmények mikrobiológiai tisztasági vizsgálata.

·       A gyógyszerek mikrobiológiai minősítésének, ellenőrzésének szabályai.

·       A mikroorganizmusok gyógyszerészeti vonatkozásai, mikroorganizmusok által előállított anyagok: antibiotikumok, vitaminok, aminosavak stb.

·       Immunbiológiai készítmények: antigén- és ellenanyaghatású készítmények.

 
A képzés költsége: 9900 Ft/fő
 
 
 A képzés elvégzése esetén az alábbi szakmacsoportokba tartozó egészségügyi szakdolgozók számára szerezhető meg a fenti pontszám:
 

1. Felnőtt ápolás és gondozás szakmacsoport, 2. Gyermek ápolás és gondozás szakmacsoport, 3. Sürgősségi ellátás szakmacsoport, 4. Laboratóriumi diagnosztika szakmacsoport, 5. Képi diagnosztika szakmacsoport, 6. Általános és elektrofiziológiai asszisztencia szakmacsoport, 7. Fogászati ellátás szakmacsoport, 8. Gyógyszertári ellátás szakmacsoport, 9. Mozgásterápia és fizioterápia szakmacsoport, 10. Műtéti ellátás szakmacsoport, 11. Szülészeti ellátás szakmacsoport, 12. Védőnői ellátás szakmacsoport, 13. Közegészségügyi és népegészségügyi szakmacsoport, 14. Egészségügyi menedzsment szakmacsoport, 15. Rehabilitációs és életvezetést támogató szakmacsoport, 16. Dietetikai szakmacsoport, 17. Természetgyógyászat szakmacsoport.

 

Hogyan lehet jelentkezni?

·       Jelentkezni a  jelentkezési lapok kitöltésével lehet.

 

·       A jelentkezési laphoz csatolni kell a képzésnek megfelelő felnőttképzési szerződést 2 példányban, illetve a képzés díjának igazolást és a számlakérő adatlapot kitöltve.A jelentkezést postai úton a képzőhöz kell elküldeni.

 

A tananyag elérése és vizsgafeltételek:

 

·       A jelentkezési lap beküldése után a Képző intézmény e-mailben megküldi a regisztrációhoz szükséges belépési kódot és jelszót, amelyek segítségével a hallgató beléphet az oldalra és elérheti a Edx tananyagot.

 
 

·       A távoktatási programok elérhetősége 3 hónap, mely idő alatt korlátlanul lehet belépni a programba az www.eold.hu oldalon és ismerkedni a tananyaggal.

 

·       A tananyag diáinak elsajátítása után a hallgató kitöltheti a tesztet.

 

·       FIGYELEM! A teszt kitöltése során a tananyagba visszalépni nem lehet, mert az sikertelen tesztnek számít. A teszt kitöltése során minden kérdés kitöltésére 3 perc (180 másodperc) áll a hallgató rendelkezésére. Ha a határidő lejárt a program automatikusan tovább lép és helytelen választ regisztrál a kérdésre. A kérdés kitöltését követően már nincs lehetőség visszalépni.

 

·       A vizsga során a teszt akkor sikeres, ha a kérdések 60%-ára a hallgató helyes választ adott. Amennyiben a tesztet sikeresen kitöltötte, a tananyagot a továbbiakban már nem láthatja. A sikeres tesztről az intézmény e-mailben értesítést kap.

 

·       Sikertelen teszt esetén a hallgató még két alkalommal próbálkozhat (addig a tananyag elérhető számára), ám a harmadik sikertelen teszt után az oldalra nem tud belépni. Újra kell regisztrálni.  Ekkor szükséges felvenni a kapcsolatot a képző intézménnyel.

 
 

 

 

 Tisztelt Intézményvezető Asszony/Úr! Tisztelt Kollégák/Kolléganők!

 A Lazúrit továbbképzési hely az alábbi minősített, szabadon választható, egészségügyi továbbképzést ajánlja szíves figyelmükbe. A tanfolyam Távoktatásként kerül megszervezésre, melynek címe:
" Egészségőrzés, növényi és más természetes hatóanyagokkal"

A továbbképzés nyilvántartási száma: SZTK-A-049419/216
A továbbképzés pontértéke:18 pont
Az akkreditáció érvényességi ideje 2016. július.15.- 2018. július. 15.
Ezen időszak alatt folyamatosan lehet jelentkezni, elérhetőségeinken a Távoktatásra.

A továbbképzés célja az egészségügy területén dolgozók tudásának elmélyítése és ismereteik bővítése  a növényi és más természetes hatóanyagokkal való egészségőrzés lehetőségével.
Azoknak ajánljuk, akik mindennapi munkájukhoz szeretnének több ismerethez jutni.
Miként hatnak a prevencióban, kiegészítő és utókezelésben: a gyógynövények és más természetes hatóanyagok.

A tanfolyami anyag fő témakörei:

Egészségügyi helyzetünk vázlatos értékelése.
Az immunrendszer működése.
 
Az antioxidánsok élettani hatása. A szabad gyökök keletkezése.
Az oxidáció kémiai folyamata, szerepe a szervezet működésének
fenntartásában.
A flavonoidok egészségvédő hatásai.
A vitaminok jelentősége az emberi szervezet
számára, csoportosítása oldhatóságuk alapján.
 
Legfontosabb ásványi anyagok és nyomelemek jelentősége  és hatásai.     
A képzés költsége: 9900 Ft /fő
A képzés elvégzés esetén az alábbi szakmacsoportokba tartozó egészségügyi szakdolgozók számára szerezhető meg a 18 pont:
1. Felnőtt ápolás és gondozás szakmacsoport.
2. Gyermekápolás és gondozás szakmacsoport.
3. Sürgősségi ellátás szakmacsoport.
4.Laboratóriumi szakmacsoport.
5. Képi diagnosztika szakmacsoport.
6. Általános és elektro fiziológiai szakmacsoport.
7. Fogászati ellátás szakmacsoport.
8 Gyógyszertári ellátás szakmacsoport.
9. Mozgásterápia és fizioterápia szakmacsoport.
10. Műtéti ellátás szakmacsoport.
11.Szülészeti ellátás szakmacsoport.
12. Védőnői ellátás szakmacsoport.
13.Közegészségi és népegészségügyi szakmacsoport.
14. Egészségügyi menedzsment szakmacsoport.
15. Rehabilitációs és életvezetést támogató szakmacsoport.
16. Dietetikai szakmacsoport.
17.Természetgyógyászati szakmacsoport.                                                                      


Hogyan lehet jelentkezni?
A jelentkezési lapok kitöltésével.
A jelentkezési laphoz csatolni kell a képzésnek megfelelő felnőttképzési szerződést 2 példányban, illetve a képzés díjának igazolást és számlakérő adatlapot kitöltve. A jelentkezést postai úton a képzőhelynek kell elküldeni.

A tananyag elérése és vizsgafeltételek:
A jelentkezési lap beküldése után a Képző intézmény e-mailben megküldi a regisztrációhoz szükséges belépési kódot és jelszót, amelyek segítségével a hallgató beléphet az oldalra és elérheti a tananyagot.


A Távoktatási programok elérhetősége 3 hónap, ez idő alatt korlátlanul be lehet lépni a programba az www.eold.hu oldalon és ismerkedni a tananyaggal. A tananyag elsajátítása után a hallgató kitöltheti a tesztet.

Figyelem! A teszt kitöltése során a tananyagba visszalépni nem lehet, mert az sikertelen tesztnek számít. A teszt kitöltése során minden kérdés kitöltésére 3perc áll a hallgató rendelkezésére. Ha a határidő lejárt a program automatikusan továbblép, és helytelen választ regisztrál a kérdésre.

A kérdés kitöltését követően már nincs lehetőség visszalépni a programban. A vizsga során a teszt akkor sikeres, ha a kérdések 60%-ára a hallgató helyes választ adott. Amennyiben a tesztet sikeresen kitöltötte, a tananyagot a  hallgató továbbiakban már nem láthatja. A sikeres tesztről az intézmény e-mailben értesítést kap.

Sikertelen teszt esetén a hallgató még két alkalommal próbálkozhat (addig a tananyag elérhető számára), ám a harmadik sikertelen teszt után az oldalra nem tud belépni. Újra kell regisztrálni. ekkor szükséges felvenni a kapcsolatot a Képző intézménnyel.

Üdvözlettel a képzőhely munkatársai


Levélcímünk:
Lazúrit Halász Sándorné
Nyíregyháza
Templom utca 36.
4481


Információhoz telefonszám: 06 20/9534 867
e-mail: halasz.sandorne3@gmail.com    
www.eold.hu,
mszoft.hu/természetgyógyászat

 

 

 
 
Copyright © www.e-old.hu All rights reserved! / Minden jog fenntartva!